Zrobiłeś Test Belbina?
Twoja droga do sukcesu dopiero się zaczyna.

Czy warto zrobić Test Belbina więcej niż raz?

Często otrzymujemy pytanie: Czy warto zrobić Test Belbina więcej niż raz? Odpowiedź brzmi: Oczywiście!

Oto przyczyna:

Test Belbina bada zachowania, a nie osobowość

Osobowość zwykle zmienia się w bardzo niewielkim stopniu na przestrzeni naszego życia, jednak nasze zachowanie może zmieniać się i faktycznie się zmienia w zależności od naszego stanowiska pracy, zespołu, w którym pracujemy czy też kultury. Ponadto, my sami możemy aktywnie doprowadzić do zmian naszego zachowania, dążąc do tego by dobrze wpasować się w określoną rolę bądź spełnić nasze aspiracje. Choć rzadko bywa tak, że nasze Role Zespołowe ulegają kompletnemu przetasowaniu, powodując, że poprzednie Role dominujące przekształcają się w Role, których prawie nie wykazujemy, zdarza się, że dzięki kultywowaniu określonych zachowań Role, które wcześniej były na dalszych miejscach, stają się dużo bardziej widoczne – zarówno my sami jak i nasze otoczenie zaczyna je postrzegać jako nasze naturalne zachowania.

Co to oznacza dla Ciebie i Twojego raportu?

Twój Indywidualny Raport Belbina stanowi obraz Twoich zachowań w pracy w momencie, w którym został sporządzony. Ponowne wykonanie Testu Belbina pozwoli Ci sprawdzić, jak zmieniły się Twoje zachowania i dowiedzieć się, jak najlepiej postępować w przyszłości.

Załóżmy, że od momentu, kiedy uzyskałeś pierwszy Raport Belbina pracowałeś nad rozwinięciem wybranych mocnych stron zidentyfikowanych w Raporcie. Zastanówmy się:

 • Czy wysiłki jakie podejmujesz by rozwinąć Twoje mocne strony są dostrzegane przez osoby z Twojego otoczenia – czy widać zmianę w Ocenach Obserwatorów?
 • Czy będziesz w stanie utrzymać postępy?
 • Jakich strategii możesz użyć do pracy nad rozwijaniem i wykazywaniem swoich mocnych stron, tak aby inni również je dostrzegali?
Belbin równoważy Twoje indywidualne potrzeby z potrzebami Twojego zespołu

Testy osobowości (psychometryczne) mogą zachęcać osoby w zespole do ograniczenia się do introspekcji. Belbin natomiast ma na celu zachęcenie członków zespołu do skoncentrowania się na tym, jak mogą osiągnąć wspólne cele, wykorzystując indywidualne mocne strony każdego członka zespołu do osiągnięcia kolektywnego sukcesu. Praca z wykorzystaniem naszych mocnych stron (szczególnie gdy inni również są ich świadomi) zwiększa zaangażowanie, zachęca do różnorodności zachowań i wzajemnego szacunku oraz buduje bezpieczeństwo psychiczne.

Zespoły ewoluują – nawet w długoletnich zespołach może dochodzić do zmian w sposobie przydzielania pracy i tego, jak ludzie lubią pracować. Ponowne wykonanie testu Belbina to okazja do wzięcia osobistej odpowiedzialności za wkład w pracę zespołu i ocenienia naszego wpływu na stawiane przed zespołem cele.

 • Czy Twoje mocne strony są zgodne z potrzebami zespołu?
 • Czy pojawiają się konflikty wynikające z tego, że zbyt wiele osób próbuje dogrywać tę samą Rolę Zespołową?
 • Jak można je rozwiązać, aby zapewnić najlepsze wyniki dla zespołu, mając jednocześnie na uwadze zaangażowanie i rozwój osobisty każdego członka zespołu.
 • Jeśli zespołowi czegoś brakuje, czy byłbyś w stanie opanować Role, które pozwoliłyby na wypełnienie tych luk?
 • Co w praktyce możesz zrobić, by doskonalić umiejętności niezbędne do odniesienia przez zespół sukcesu?
Od poznania do działania

Twój Raport Belbina stanowi punkt wyjścia do dyskusji, najlepiej zarówno z innymi członkami Twojego zespołu jak i z Twoim menedżerem. Ponieważ Role Zespołowe to nie abstrakcyjne koncepcje a katalog rzeczywistych zachowań, wszystkie porady i wskazówki zawarte w Raporcie Belbina mają na celu pomóc w kształtowaniu sposobu, w jaki pracujesz tak, by zarówno Twoja indywidualna praca jak i praca Twojego zespołu przynosiły najlepsze rezultaty.

Korzystanie z raportu Belbina do analizowania zmian

Oto jak najlepiej porównać swój obecny raport Belbina z jego poprzednią wersją.

Zacznij od otworzenia obu raportów na sekcji „Porównanie Samooceny i Ocen Obserwatorów”:

 • Czy dostrzegasz jakieś istotne zmiany, zarówno we własnej ocenie jak i w ocenach obserwatorów?
 • Czy zmiany te odzwierciedlają Twoje dążenie do rozwinięcia mocnych stron, nad którymi pracowałeś bądź pozyskania nowych zachowań?
 • Czy możesz podać przykłady nowych zachowań, które mogli zobaczyć Twoi koledzy?
Test Belbina. Porównanie Samooceny i Ocen Obserwatorów

Następnie przejdź do sekcji „Maksymalizowanie Potencjału” i porównaj zapisy w paragrafie „Zrozumienie Twojego Wpływu w pracę zespołu”. Jest to fragment, który bazuje wyłącznie na Twojej samoocenie i zawiera rady, które pozwolą Ci na rozwinięcie swoich naturalnych mocnych stron, nawet jeżeli inni jeszcze ich nie dostrzegają.

 • Czy udało Ci się wcielić w życie rekomendacje z Twojego poprzedniego Raportu Belbina?
 • Czy potrafisz podać przykłady, jak tego dokonałeś?
 • Czy zalecenia pojawiające się w nowym Raporcie uległy zmianie?
 • Czy zgadzasz się z sugestiami?
 • Czy możesz pomyśleć o okazjach, by zacząć wcielać je w życie? Na przykład: Chcę pokazać mojemu zespołowi, że świetnie sprawdzam się w roli specjalisty, więc zgłoszę się do przedstawienia prezentacji na temat przeprowadzonych przeze mnie analiz i badań na następnym spotkaniu.
Test Belbina. Maksymalizowanie Twojego Potencjału

Następnie przejdź do sekcji „Lista Odpowiedzi Obserwatorów”. Sekcja ta pozwala Ci sprawdzić jak członkowie Twojego zespołu postrzegają Twój wkład. Zwróć szczególną uwagę na dziesięć najwyżej ocenionych cech.

 • Czy zaszły w nich zmiany?
 • Jeśli tak, czy możesz wskazać powody, dla których tak się stało?
 • Jeśli nie, czy są rzeczy, które chciałbyś zmienić?
Test Belbina. Lista Odpowiedzi Obserwatorów

Kiedy już poznasz oceny obserwatorów, najważniejsze to zidentyfikować strategie, które pozwolą Ci na wysunięcie preferowanych zachowań na pierwszy plan. Warto jednak pamiętać, że w wykazie każdej osoby znajdą się cechy odpowiadające potencjalnym słabościom danej roli oraz wiele cech z zerowym wynikiem.

Czy jesteś ciekaw, jak zmieniły się Twoje Role Zespołowe i skuteczność Twoich osobistych strategii rozwoju? Być może nadszedł czas, aby ponownie sięgnąć do Testu Belbina!

Uwielbiamy pomagać ludziom i zespołom w wykorzystaniu ich mocnych stron, realizacji ich potencjału i czerpaniu radości z ich pracy. Jeśli uważasz, że możemy pomóc Tobie lub Twojemu zespołowi, z przyjemnością porozmawiamy.

Poznaj test Belbina

Dzięki testowi Belbina poznasz swoje mocne strony i akceptowalne słabości oraz dowiesz się w jakich rolach odnajdziesz się najlepiej. Zaufaj wiedzy budowanej od ponad 30 lat i świadomie pokieruj swoją karierą!

Chcesz dowiedzieć się więcej?

6 Raportów Belbin®

Sprawdź jak wyglądają przykładowe raporty Belbina.

Role Zespołowe Belbina

Poznaj Role Zespołowe i ich cechy.

Newsletter Belbina:

Dzięki newsletterowi Belbina poznasz aktualności, dowiesz się jak wspierać zespoły oraz uzyskasz dostęp do ekskluzywnych treści, takich jak raport Praca zdalna a Role Zespołowe. Analiza.

Wiadomość z linkiem do pobrania raportu otrzymasz w ciągu godziny po potwierdzeniu zapisu.