Pojawia się nowy i niepokojący trend w naszej branży — oczernianie „menedżerów” na rzecz „liderów”.

Jak Belbin może wesprzeć menedżerów w skutecznym zarządzaniu?

Porównania tych dwóch lubią kontrastować. Dla uproszczenia – kontrolujący, odgórny, autorytarny styl zarządzania menedżera z pokornym, autentycznym, samoświadomym liderem, który inspiruje innych.

Ale powstrzymajcie emocje! Potrzebujemy dobrych menedżerów. To oni kierują zespołem od punktu do punktu, delegują pracę i zajmują się problemami, które pojawiają się po drodze. Wizjonerzy są odpowiedni i dobrzy, ale bez ludzi, którzy rozdzielą potem obowiązki i pracę (oraz radzenie sobie z potrzebami, relacjami i osiągnięciami ludzi, którzy będą wykonywać tę pracę) zespół prawdopodobnie będzie dryfował bez celu lub, co gorsza, będzie podążał w przeciwnych kierunkach.

Dobrzy menedżerowie i tak mają niektóre z tak zwanych „zdolności liderskich”. Jeśli chcemy promować zmiany w stylu zarządzania – na przykład z autorytarnego na konsultacyjny – samo lekceważenie menedżerów na rzecz liderów nie pomoże. Sama zmiana nazwy i marki z menedżera na lidera nie jest niczym innym jak przykryciem tych samych, podstawowych problemów nowym, modnym stylem zarządzania.

Nie możemy zrzec się odpowiedzialności za chaotyczną, trudną część biznesu, jaką jest ludzka natura, a właśnie takie efekty próbuje osiągnąć ten nowo powstały trend.

Zweryfikujmy fakty

Gallup stwierdza, że tylko 1 na 10 osób ma talent do zarządzania innymi, a talent samego menedżera jest najlepszym wskaźnikiem wydajności w różnych branżach i typach zadań. Twierdzi również, że w 70% przypadków to właśnie menedżer odpowiada za skuteczne kierowanie i tworzenie poczucia zaangażowania wśród pracowników swoich zespołów.

Zamiast ujmowania roli menedżera dajmy im narzędzia do skutecznego zarządzania. Co powiesz na język, który pomoże im zrozumieć, co mają do zaoferowania poszczególne osoby w zespole? Jak najlepiej wykorzystać mocne strony i gdzie prawdopodobnie ludzie potrzebują pomocy?

Badanie pokazuje, że to menedżerowie przekształcają zespoły. Dobry menedżer angażuje swoich pracowników, umożliwiając każdej osobie grę swoimi mocnymi stronami oraz delegowanie pracy w sposób najkorzystniejszy dla zespołu i całej organizacji.

Belbin pomaga menedżerom od dziesięcioleci, a 87% naszych klientów twierdzi, że korzystanie z Belbina pomaga bardziej efektywnie zarządzać swoimi zespołami.

Nasza rada dla menedżerów jest prosta:

• Zapoznaj się z Rolami Zespołowymi Belbina (opartymi o unikalne wzorce zachowań) członków zespołu, dzięki czemu dowiesz, kto jest odpowiedni dla danego zakresu pracy i kto powinien zaangażować się na każdym etapie projektu.

• Używaj języka Ról Zespołowych, aby promować zdrowe relacje w pracy, rozwiązywać problemy z wydajnością, a także depersonalizować i rozwiązywać konflikty w zespole.

• Nie zapomnij o swojej własnej nauce – zachęć swój zespół do wyrażenia opinii w ramach ćwiczeń Belbina, abyś mógł zidentyfikować również swoje mocne i słabe strony w ich oczach. Skorzystaj z tej wiedzy, aby pomóc sformułować własną strategię rozwoju osobistego.

To może nie być modne w tej chwili, ale menedżerowie, jesteśmy z wami w każdym momencie waszej pracy!

Zarządzasz całą firmą i zastanawiasz się jaki może być następny krok?

• Wprowadź swoich menedżerów do świata Belbina! Zachęć ich do wypełnienia swojej Samooceny, uzyskania informacji zwrotnej od osób, którymi zarządzają, i poświęcenia czasu na przestudiowanie wygenerowanego Raportu. Czy istnieją różnice w opiniach? Jak widzę siebie ja, a jak widzą mnie moi podwładni? Style pracy, maksymalizowanie potencjału czy sugestie dalszego rozwoju. Belbin to otwarta przestrzeń dla dialogu.

• Porozmawiaj z nami o przeprowadzeniu sesji dla menedżerów i ich zespołów! Dodaj Raporty Zespołu i Relacji, aby pogłębić i ugruntować wiedzę o swoich zespołach

• Chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak Belbin może pomóc? Zadzwoń do nas – 502 075 508.

Belbin Role Icons