Przekrój Ról Zespołowych Belbina: Dusza Zespołu

Przekrój Ról Zespołowych Belbina Dusza Zespołu
Cel: Wspierać innych, promować harmonię i jedność w zespole.
Mocne strony Duszy Zespołu:

Mianem Duszy Zespołu dr Meredith Belbin określił osoby, które miały największą skłonność do wspierania innych. Dusze Zespołu pomagają utrzymać pozytywną atmosferę w zespole. Są wrażliwe na niezwerbalizowane emocjonalne komunikaty. Niewychwycone w odpowiednim czasie emocjonalne napięcia mogą bowiem wpływać na sposób, w jaki zespół pracuje razem. Dusze Zespołu zwykle okazują się bardzo pomocne w rozwiązywaniu konfliktów.

Dusze Zespołu są zdolne do dyplomatycznego i wrażliwego reagowania na zachowania ludzi i napotykane w pracy sytuacje. Mają kluczową rolę do odegrania w łagodzeniu konfliktów, utrzymaniu sprawnego funkcjonowania zespołów i pomaganiu wszystkim członkom w efektywnej współpracy oraz zrównoważonym wkładzie w wytyczony plan działania. Wszechstronne i chętne, zrobią wszystko, co konieczne, aby wspierać innych.

Poza byciem dobrymi słuchaczami są to również osoby o sympatycznym i otwartym usposobieniu, dzięki czemu są popularne wśród swoich kolegów. Ich wpływ na zespół może być subtelny, ale gdy nie są obecni, ich strata jest z pewnością odczuwana.

Potencjalne słabości Duszy Zespołu:

Dusze Zespołu nie lubią konfliktów – szczególnie konfliktów interpersonalnych. Powoduje to nieraz chęć uniknięcia go za wszelką cenę. Może to być wartościowa cecha, ale czasami gorąca debata jest zdrowa i niezbędna, aby zespół mógł ruszyć naprzód. Dusze Zespołu mogą być tymi, którzy najlepiej nadają się do rozładowania tarcia podczas napiętych sytuacji. Chociaż niekoniecznie czują się wygodnie w tym nerwowym środowisku, ważne jest, aby nie unikali każdej nadarzającej się konfrontacji. Wówczas może zdarzyć się sytuacja, w której zostaną pominięte lub cały konflikt odbędzie się bez udziału ich uspokajającego wpływu, pogłębiając lub budując kolejne konflikty.

Dusze Zespołu mogą również wahać się w podejmowaniu ważnych decyzji w sytuacjach kryzysowych, szczególnie jeśli decyzja jest trudna i może zrazić lub rozzłościć niektórych członków zespołu. W przypadku, gdy Dusza Zespołu jest przełożonym, może to podważyć jej autorytet.

Jeśli w zespole jest zbyt wiele Dusz Zespołu, może to również powodować wydłużanie się samej pracy i „odpływanie” od tematu. Jako że podejmowanie trudnych decyzji najchętniej będzie odłożone możliwie jak najdalej w czasie lub porzucone, aby uniknąć ewentualnego zranienia uczuć innych osób.

Nieakceptowalne słabości

Podczas gdy Dusze Zespołu starają się minimalizować konflikty, nie powinni unikać wszelkich sytuacji, które pociągają za sobą pożyteczną debatę czy możliwości wyjaśnienia konfliktu.

Kompatybilność z innymi Rolami Zespołowymi

Dusza Zespołu działa skutecznie, gdy zarządza nią jakakolwiek inna Rola, ale może być najbardziej wartościowa dla menedżera, który jest Lokomotywą i potrzebuje pomocy w rozwiązywaniu konfliktów. Ponownie, Dusze Zespołu prawdopodobnie będą popularnymi i lubianymi menedżerami dla większości innych Ról, ale mogą mieć trudności z powstrzymaniem dominującego Koordynatora lub Lokomotywy przed przejęciem steru.

Jak radzić sobie z Duszą Zespołu?

Tak…
Wykorzystaj ich naturalny talent do wspierania ludzi na korzyść zespołu. Upewnij się, że ich uczucia nie są pomijane.

Nie…
Nie bierz za pewnik założenia, że zgodzą się na wszystko i nie zmuszaj ich do podejmowania trudnych i przełomowych decyzji w pojedynkę.

Optymalne środowisko pracy

Dusza Zespołu musi pracować w pozytywnym, opiekuńczym środowisku, w którym istnieje możliwość udzielenia wsparcia, czy to klientom, czy współpracownikom.

Angielski termin dla roli Duszy Zespołu to Team Worker.

Zrób test i sprawdź jaka jest Twoja rola

Dzięki testowi Belbina poznasz swoje mocne strony i akceptowalne słabości oraz dowiesz się w jakich rolach odnajdziesz się najlepiej. Zaufaj wiedzy budowanej od ponad 30 lat i świadomie pokieruj swoją karierą!

Chcesz dowiedzieć się więcej przed zakupem testu Belbina?

6 Raportów Belbin®

Sprawdź jak wyglądają przykładowe raporty Belbina.

Role Zespołowe Belbina

Poznaj Role Zespołowe i ich cechy.

Belbin Role Icons