Konflikt – w jaki sposób Belbin może pomóc

Konflikt z reguły wynika z nieporozumienia lub braku komunikacji. Może objawiać się na wiele sposobów. Obniżone morale, zmniejszona produktywność i wzrost absencji mogą być jasnymi i mocnymi wskaźnikami, że już czas podjąć działanie.

Język Koncepcji Ról Zespołowych Belbina może pomóc w obszarach, gdzie zwykła dyskusja, często oparta o ataki personalne, może poprowadzić do eskalacji konfliktu.

Belbin i Konflikty Interpersonalne

Przez porównywanie Indywidualnych Raportów Belbina (z ocenami Obserwatorów) możemy odnaleźć obszary potencjalnych konfliktów i nieporozumień. Dodatkowo, używając języka Ról Zespołowych możemy ustanowić obszary, które są wspólne dla naszego działania oraz zidentyfikować wspólną relację.

Belbin i Konflikty pomiędzy Zespołami

Czasami zespoły zbytnio koncentrują się na swoim wewnętrznym środowisku i zapominają o szerszym obrazie. Mogą wtedy zacząć konkurować z innymi zespołami lub rozpocząć podważanie i negowanie ich sugestii czy wkładu. To może prowadzić nie tylko do konfliktu pomiędzy grupami pracowników, ale także zmniejsza wydajność całej organizacji.

Właśnie taka sytuacja miała miejsce w firmie Xerox.

Jednym z kluczowych czynników był fakt, iż oba zespoły nie były odpowiednio zrównoważone w swoich Rolach Zespołowych. Obie miały nadmiar niektórych Ról i brak innych (choć były niezrównoważone w różnych obszarach). Przez taki brak równowagi żaden z zespołów nie był bardzo produktywny a dodatkowo różnica w pracy praktycznie gwarantowała konflikt pomiędzy sobą.

Jednak obie grupy zdały sobie sprawę z korzyści płynących z połączenia kombinacji swoich silnych stron. Wspólnie stworzyły dobrze wyważony i efektywny zespół. Oba zespoły przepracowały swoje różnice, opracowały lepsze zrozumienie własnych dynamik pracy i stworzyły platformę dla zasad które pomogły lepszemu zrozumieniu siebie nawzajem oraz zapobiegającą podobnym konfliktowym sytuacjom w przyszłości.

Tekst w oparciu o case study firmy Xerox.

Jeśli jesteś zainteresowany większą ilością informacji jak Belbin może pomóc Twojej firmie – skontaktuj się z nami.

Belbin Role Icons