Dlaczego moi Obserwatorzy są tak ważni

Dlaczego moi Obserwatorzy są tak ważni?

W pracy, Twoje zachowanie jest czymś, co znajduje się na pierwszej linii, kształtując interakcje i doświadczenia z każdym, kogo napotykasz.
Role Zespołowe Belbina to zbiory zachowań. Każda Rola składa się z różnych cech charakterystycznych, które są powszechnie spotykane i stanowią istotny wkład jaki wnosisz do zespołu.

To, jak myślimy, że się zachowujemy, to tylko połowa historii.
Jeśli chodzi o własną osobowość, można uznać siebie za eksperta, prawda? Ale z zachowaniem, to już zupełnie inna historia, gdyż ma wpływ na Twoje otoczenie i jest przez to otoczenie kształtowane. Właśnie dlatego kwestionariusz Samooceny – wypełniany przez Ciebie – nie daje wszystkich kluczowych informacji. Musisz poprosić innych o ich obserwacje.

Współpracując z innymi ważne jest wyraźne przedstawienie Twoich Ról Zespołowych.
W ten sposób inni mogą zrozumieć Twoje mocne strony, jaki styl pracy preferujesz i w jakich zadaniach Twój wkład w prace zespołu przyniesie najlepsze efekty. Zrozumienie, jak inni widzą Ciebie, pomaga w budowaniu i udoskonalaniu pełnego obrazu Twojego potencjału. To może wpłynąć na rodzaj pracy, która pojawi się na Twojej drodze… i ostatecznie jak sobie z nią poradzisz.

Możemy dostosować nasze zachowanie w zależności od tego, z kim przebywamy.
Nie chodzi tylko o spójność. Być może grasz Koordynatora z tymi, którymi zarządzasz a Ewaluatora z własnym przełożonym. Zdolność do adaptacji zachowań jest ważna i przydatna, ale tylko wtedy, gdy wykonujesz je świadomie i skutecznie.

Tak więc oceny Obserwatorów są kluczowe dla Twojej rozwoju.
Po ukończeniu kwestionariusza Samooceny Belbin (Self-Perception Inventory) rekomendujemy, aby zaprosić co najmniej czterech osoby, które ściśle z Tobą współpracują (i robiły to przez co najmniej sześć miesięcy), aby wskazały te zachowania, które w Tobie widzą i najtrafniej cię charakteryzują.
Odkrywa to przed Tobą mnóstwo nowych informacji, pozwalając ocenić, jak skutecznie Twoja „strategia zachowania”, świadomie bądź nieświadomie, pracuje na Twój sukces.

Ocena Obserwatora ma zasadnicze znaczenie w „belbinowym” podejściu…
…ponieważ uważamy, że prawdziwe zrozumienie zachowania i osobistego stylu działanie pomaga Ci pracować mądrze i cieszyć się tym, co robisz.
Zatem, zdobądź się na odwagę! Wybierz obserwatorów i zobacz, co odkryjesz…:)

Belbin Role Icons