Podstawy budowania zespołów

Zalety zespołu nie powinny nigdy być oceniane przed rozważeniem jego celów.

Zespół to nie jest grupa ludzi, którzy po prostu przebywają w tej samej przestrzeni lub dziale. Zespół to grupa ludzi wybranych ze względu na to, co mogą wnieść i którzy mogą wedle uznania dzielić się wiedzą i umiejętnościami. Każdy członek zespołu potrzebuje możliwości zabrania głosu. Konieczne jest poczucie zaufania i kultura szacunku. Zespół nie powinien być zbyt duży – ale przede wszystkim, musi mieć swój cel.

Tworzenie zespołu lub ocenianie pracy zespołu już istniejącego ma mało sensu, chyba że jest to niezbędne do wykonania istotnego zadania.

Istotne zadanie jest niezbędne. W dzisiejszych czasach konieczne jest, żeby wykonywana praca miała znaczenie; odwołuje się to do poczucia wartości pracowników i zwiększa zainteresowanie problemem.

Ale co dokładnie warto robić? Pytania są prawdziwym punktem startowym – to nie wydaje się zbyt trudne. Prościej jednak zadawać pytania niż na nie odpowiadać – a kiedy zaczniemy od złej strony, łatwo jest zmarnować czas i pieniądze.

W latach 80., poszukiwanie odpowiedniej lokalizacji dla trzeciego lotniska w Londynie kosztowało ponad miliard funtów i zajęło stanowczo za dużo czasu. Komisja początkowo wskazała Foulness, tereny bagienny na wschodnim krańcu Essex.
Ostatecznie wybrane zostało Stansted. Dochodzenie w sprawie lokalizacji trzeciego lotniska w Londynie kosztowało ponad miliard funtów i zajęło nadmierną ilość czasu. Komisja zaleciła Foulness, bagno na wschodnim krańcu Essex. Ostatnim wybranym miejscem był Stansted. Mówi się, że Komisja otrzymała niewłaściwy zakres zadań.

Jest dużo przykładów, które moglibyśmy tutaj zacytować – kto może przewidzieć, jakie będą ostateczne koszty Brexitu czy innych politycznych przedsięwzięć?

W związku z tym, gdy zaczynamy nowe przedsięwzięcie, nie powinniśmy nic zakładać z góry. Ustalanie celu jest sztuką samą w sobie i nie powinno być odpowiedzialnością jednej osoby.

To coś w czym Lokomotywy, Ewaluatorzy i Koordynatorzy pracując razem są szczególnie dobrzy. Może to zająć trochę czasu (ku niezadowoleniu Lokomotywy), ale kiedy cel zostanie już ustalony, możemy rozpocząć budowanie zespołu.

Tłumaczenie artykułu „Basic steps in team building” ze strony belbin.com

Belbin Role Icons