Rozwiń swoją Inteligencję Emocjonalną z Belbinem

Rozwiń swoją Inteligencję Emocjonalną z Belbinem

Inteligencja emocjonalna definiowana jest jako umiejętność postrzegania, kontrolowania i oceniania emocji w celu zapobiegania wymykaniu się uczuć spod kontroli. Innymi słowy, chodzi o zrozumienie siebie i wpływu, jaki Twoje działania i zachowanie mają na innych.

Idea inteligencji emocjonalnej (EQ), dała odpowiedź na zadawane często pytanie, „dlaczego samo IQ nie może zagwarantować sukcesu?”. EQ wpływa na to, jak zarządzamy własnym zachowaniem, nawigujemy w złożonych sytuacjach społecznych i podejmujemy decyzje, aby osiągnąć wyniki.

W ramach swoich pierwszych badań w latach 70. Meredith Belbin odkrył tak zwany „syndrom zespołów Apollo” – zespoły złożone z wysoko-intelektualnych jednostek zajmowały odległe miejsca, a nie pierwsze. Czemu? Ponieważ cenili przede wszystkim inteligencję, co czyniło ich podatnymi na nieporozumienia, destrukcyjne debaty, punktowanie i porażkę.

Jak zatem inteligencja emocjonalna pomaga ludziom lepiej współpracować i jak Belbin może pomóc w rozwinięciu Twojej Inteligencji Emocjonalnej?

Belbin pomaga Ci poznać swoje mocne i słabe strony.

EQ to nie tylko poznanie emocji, ale wiedza o tym, gdzie tkwią twoje mocne strony i gdzie potrzebujesz pomocy. Właśnie o to chodzi w Teorii Ról Zespołowych Belbina. Osoby z wysokim poziomem EQ rozumieją, które sytuacje (i ludzie) mogą być stresujące a które mogą pomóc w osiąganiu sukcesu. Dzięki temu, mogą stworzyć wspólne otoczenie dla rozwoju, jednocześnie zapobiegając powstawaniu przeszkód.

Nie bierz spraw i opinii innych do siebie

Belbin pozwala na zdobycie behawioralnego „słowniczka”, dzięki któremu nie będziesz nadmiernie przejmował się sprawami narzucanymi przez innych. Kiedy już dobrze się zorientujesz w tym kim jesteś i w czym jesteś dobry, trudniej będzie Cię obrazić a innym trudniej będzie wywierać na Tobie naciski. Łatwiej będzie Ci stawić czoła potencjalnie problematycznym sytuacjom.

Belbin pozwoli Ci lepiej zinterpretować zachowania innych ludzi

Ludzie z wysokim poziomem EQ są ciekawi innych. Chcą zrozumieć, co nimi kieruje. Belbin skłania do spojrzenia na zespół przez pryzmat EQ, otwierając dyskusje o tym, kto co robi, na kim się opiera, kto współpracuje a kto ogranicza się do próby wykazania swoich własnych talentów. Kiedy wszyscy członkowie zespołu znają swoje Role Zespołowe, potencjał każdej osoby może być maksymalnie wykorzystany.

Jak radzić sobie z toksycznymi jednostkami?

Radzenie sobie z trudnymi ludźmi w pracy może być frustrujące. Najważniejsze, by w takiej sytuacji utrzymać swoje uczucia na wodzy. „Język” Ról Zespołowych Belbina pomaga pozostać beznamiętnym, co nie tylko rozładowuje sytuację, ale jest też lepsze dla nasz zdrowia psychicznego – nie wspominając o „zdrowiu” zespołu.

EQ wspomaga zespoły, nie tylko jednostki

Zespoły, tak jak jednostki mogą grać mocnymi stronami i łagodzić swoje słabości. Kiedy ludzie są świadomi tego, co mają do zaoferowania razem, jako zespół i jaki mają wpływ na środowisko pracy, mogą rozwinąć swój wspólny EQ oraz swoją wydajność.

Sercem Ról Zespołowych Belbina jest właśnie większe samopoznanie. Zapoznanie się z Teorią Ról Zespołowych i zbadanie, jaki jest wkład innych współpracowników, może sprawić, że ludzie będą bardziej empatyczni wobec siebie nawzajem, a przez to zwiększą efektywność zespołu jako całości.

Budowanie wzajemnego zaufania

Aby skutecznie pracować, zespoły muszą być świadome emocji na poziomie grupy. Czy występują napięcia? Czy zespół świętuje swoje sukcesy? Czy popada w apatię? Jak czytamy w raporcie Harvard Business Review:

W naszych badaniach dotyczących skutecznych zespołów odkryliśmy, że posiadanie norm samoświadomości grupowej – stanów emocjonalnych, mocnych i słabych stron, sposobów interakcji i procesów zadaniowych – jest kluczowym elementem inteligencji emocjonalnej grupy, która ułatwia osiąganie sukcesu. Zespoły uzyskują to zarówno dzięki samoocenie, jak i pozyskiwaniu opinii od innych.

Tutaj świetnie sprawdzi się Belbin. Rola Zespołowa Belbina jest definiowana jako „tendencja do zachowywania się, współtworzenia i współdziałania z innymi w określony sposób”. Innymi słowy, Role Zespołowe są jednostkami, za pomocą których możemy opisać te sposoby interakcji w inteligentny sposób.

Inteligencja emocjonalna zespołu nie powinna jednak rozwijać się kosztem jednostki, dlatego ważne jest, aby zespoły były w stanie określić, kiedy osoba z zespołu zmaga się z wyzwaniami emocjonalnymi, na przykład w przypadku nadmiernego obciążenia pracą. Często te zmagania można ująć w kategoriach Ról Zespołowych. Na przykład zespół może zdawać sobie sprawę, że kolega, jako Perfekcjonista pracuje do późna w nocy, ponieważ jego perfekcjonizm wstrzymuje określony projekt. Mogą zauważyć, że kolega – Specjalista ma trudności z poświęceniem swojego czasu, aby wziąć udział w szkoleniach z innych, niekoniecznie odpowiadających jego oczekiwaniom, dziedzin.

Zespół, posługując się językiem Ról Zespołowych może się wzajemnie wspierać i rozwiązywać problem. Innymi słowy, absorbuje emocjonalną reakcję jednostki i pracuje nad wzmocnieniem zespołu jako całości.

Poznaj test Belbina

Dzięki testowi Belbina poznasz swoje mocne strony i akceptowalne słabości oraz dowiesz się w jakich rolach odnajdziesz się najlepiej. Zaufaj wiedzy budowanej od ponad 30 lat i świadomie pokieruj swoją karierą!

Poznaj test Belbina

Chcesz dowiedzieć się więcej?

6 Raportów Belbin®
Poznaj Raporty Belbina

Sprawdź jak wyglądają przykładowe raporty Belbina.

Role Zespołowe Belbina
Poznaj Role Zespołowe

Poznaj Role Zespołowe i ich cechy.

Newsletter Belbina:

Dzięki newsletterowi Belbina poznasz aktualności, dowiesz się jak wspierać zespoły oraz uzyskasz dostęp do ekskluzywnych treści, takich jak raport Praca zdalna a Role Zespołowe. Analiza.

Wiadomość z linkiem do pobrania raportu otrzymasz w ciągu godziny po potwierdzeniu zapisu.

Belbin Role Icons