Rozwiń swoją Inteligencję Emocjonalną z Belbinem

Inteligencja emocjonalna definiowana jest jako umiejętność postrzegania, kontrolowania i oceniania emocji w celu zapobiegania wymykaniu się uczuć spod kontroli. Innymi słowy, chodzi o zrozumienie siebie i wpływu, jaki Twoje działania i zachowanie mają na innych.

Kiedy pojawiła się idea inteligencji emocjonalnej (EQ), odpowiedziała ona na pytanie, dlaczego samo IQ nie może zagwarantować sukcesu. EQ wpływa na to, jak zarządzamy własnym zachowaniem, nawigujemy w złożonych sytuacjach społecznych i podejmujemy decyzje, aby osiągnąć wyniki.

W ramach swoich pierwszych badań w latach 70. Meredith Belbin odkrył tak zwany „syndrom zespołów Apollo” – zespoły złożone z wysoko-intelektualnych jednostek zajmowały odległe miejsca, a nie pierwsze. Czemu? Ponieważ cenili przede wszystkim inteligencję, co czyniło ich podatnymi na nieporozumienia, destrukcyjne debaty, punktowanie i porażkę.

Jak zatem inteligencja emocjonalna pomaga ludziom lepiej współpracować i jak Belbin może pomóc w rozwinięciu Twojej Inteligencji Emocjonalnej?

Belbin pomaga ci poznać swoje mocne i słabe strony.

EQ to nie tylko poznanie emocji, ale wiedza o tym, gdzie tkwią twoje mocne strony i gdzie potrzebujesz pomocy. Właśnie o to chodzi w Teorii Ról Zespołowych Belbina. Osoby z wysokim poziomem EQ rozumieją, które sytuacje (i ludzie) mogą być stresujące a które mogą pomóc w osiąganiu sukcesu. Dzięki temu, mogą stworzyć wspólne otoczenie dla rozwoju, jednocześnie zapobiegając powstawaniu przeszkód.

Nie bierz spraw i opinii personalnie

Belbin daje behawioralne „słownictwo”, aby zapobiec przyjmowaniu spraw „osobiście”. Kiedy już dobrze się zorientujesz, kim jesteś i w czym jesteś dobry, trudniej się obrażać, gdy ludzie naciskają przyciski i łatwiej stawić czoła potencjalnie problematycznym sytuacjom z dobrym humorem.

Belbin potrafi „odczytywać” ludzi

Ludzie z wysokim poziomem EQ są ciekawi innych. Chcą zrozumieć, co nimi kieruje. Belbin promuje EQ w miejscu pracy, otwierając dyskusje o tym, kto co robi, na kim się opiera a kto, po prostu, chce pokazać swój talent.

Jak radzić sobie z toksycznymi jednostkami?

Radzenie sobie z trudnymi ludźmi w pracy może być frustrujące. Prawdziwie pomocne jest jednak to, że potrafisz utrzymać swoje uczucia na wodzy. „Język” Ról Zespołowych Belbina pomaga pozostać beznamiętnym, co nie tylko rozładowuje sytuację, ale jest też lepsze dla zdrowia – nie wspominając o „zdrowiu” zespołu.

EQ wspomaga zespoły, nie tylko jednostki

Tak jak jednostka może grać mocnymi stronami i łagodzić słabości, zespoły też mogą to robić. Kiedy ludzie są świadomi tego, co mają do zaoferowania razem, jako zespół i jaki mają wpływ na środowisko, mogą rozwinąć ich wspólny EQ oraz swoją wydajność.

Sercem Ról Zespołowych Belbina jest właśnie większe samopoznanie. Zapoznanie się z Teorią Ról Zespołowych i zbadanie, jaki jest wkład innych, może sprawić, że ludzie będą bardziej empatyczni wobec siebie nawzajem, a przez to zwiększą efektywność zespołu jako całości.

Budowanie wzajemnego zaufania

Aby skutecznie pracować, zespoły muszą być świadome emocji na poziomie grupy. Czy występują napięcia? Czy zespół świętuje swój sukces? Czy popada w apatię? Podążając za raportem Harvard Business Review:

„W naszych badaniach skutecznych zespołów odkryliśmy, że posiadanie norm samoświadomości grupowej – stanów emocjonalnych, mocnych i słabych stron, sposobów interakcji i procesów zadaniowych – jest kluczowym elementem inteligencji emocjonalnej grupy, która ułatwia osiąganie sukcesu. Zespoły uzyskują to zarówno dzięki samoocenie, jak i pozyskiwaniu opinii od innych „.

Tutaj właśnie pojawia się Belbin. Rola Zespołowa Belbina jest definiowana jako „tendencja do zachowywania się, współtworzenia i współdziałania z innymi w określony sposób”. Innymi słowy, Role Zespołowe są jednostkami, za pomocą których możemy opisać te sposoby interakcji w inteligentny sposób.

Inteligencja emocjonalna zespołu nie powinna odbywać się kosztem jednostki, dlatego ważne jest, aby zespoły były w stanie określić, kiedy osoba z zespołu zmaga się z wyzwaniami emocjonalnymi, tak jak w przypadku nadmiernego obciążenia pracą. Często tę walkę można ująć w kategoriach Ról Zespołowych. Na przykład zespół może zdawać sobie sprawę, że kolega, jako Perfekcjonista pracuje do późna w nocy, ponieważ jego perfekcjonizm wstrzymuje określony projekt. Mogą zauważyć, że kolega – Specjalista ma trudności z poświęceniem swojego czasu, aby wziąć udział w szkoleniach z innych, niekoniecznie odpowiadających jego oczekiwaniom, dziedzin.

Zespół, posługując się językiem Ról Zespołowych może się wzajemnie wspierać i rozwiązywać problem. Innymi słowy, absorbuje emocjonalną reakcję jednostki i pracuje nad wzmocnieniem zespołu jako całości.

Spoglądając ponad zespoły

Zespół może dobrze współpracować i chwalić się skutecznością, ale jak jest postrzegany przez innych w organizacji? Aby być naprawdę emocjonalnie inteligentnym, zespół musi zdawać sobie sprawę z tego, jak pasuje on do całości. Może to oznaczać, że Poszukiwacze Źródeł (wychodzący do Świata, dociekliwi, wyglądający na zewnątrz członkowie zespołu) działają jako łącznicy i utrzymują je w zgodzie z szerszym kontekstem (np firmy), w którym pracują.

Belbin Role Icons