Tworzenie Sprawnych Zespołów w Zarządzaniu Zmianą – Belbin w praktyce

Wyzwanie okazało się bardzo złożone.
Od 2015 roku gospodarka Chile ulegała intensywnym zmianom. Szerokie zmiany kadrowe w polityce wpłynęły znacząco na kierunek zarówno polityki gospodarczej jak i całego społeczeństwa. Rynek finansowy i sektor bankowy musiały nagle dostosować się do nowego środowiska: praktyki zorientowane na wyniki i niskie koszty zmuszone były ustąpić silnej orientacji na klienta.
Teraz to oni decydowali, w którym banku otworzyć konto na kierując się jakością usług i najwyższymi standardami obsługi klienta. Z tego powodu wiele działań podejmowanych przez banki musiało się zmienić.

Jeden z banków, o europejskich korzeniach podjął wyzwanie przystosowania się do nowego podejścia do biznesu. Zaczęli tę zmianę, ogłaszając nową strategię, wizję i misję na najbliższe 5 lat:

„Jesteśmy bankiem ludzi i naszych pracowników.”

Z tym wewnętrznym, jak i zewnętrznym wyzwaniem, Momentum Consulting zaproponował zastosowanie metodologii Belbina jako podstawy dla całego procesu zmian. Realizacja procesu była skupiona na klientach, negocjacjach i relacjach.
Oczywistym jest, że gdy zmienia się kultura organizacji, zmienić musi się także przywództwo, ludzie i zespoły.

W celu wprowadzenia nowej strategii w 135 spółkach zależnych rozmieszczonych na terenie całego kraju powołany został zespół 7 menedżerów. Mieli oni, po zdefiniowaniu profilów zachowań, wprowadzić ustalone zmiany. Wykorzystano do tego Belbinowy Raport Stanowiska.
Wykorzystywany później do rekrutacji Profil Stanowiska był kluczowy z punktu widzenia opisanych tam pożądanych zachowań. Bazując na tym, można było wyłonić kandydatów zdolnych do wprowadzenia zmian i urzeczywistnienia nowej strategii.

Patrząc na poprzednią strategię rozwoju firmy, profile stanowiska oparte byłyby na Lokomotywach, Implementerach oraz Perfekcjonistach (skupiających się procesach i osiąganiu wyników). Natomiast rekrutacja bazująca na nowym profilu, w połączeniu z coachingiem bazującym na Raportach Belbina oraz grach Co-operate, oraz Contribute dała spektakularne efekty.

Po 3 miesiącach wszyscy uczestnicy (obecnie około 200 osób) byli już w stanie „mówić” językiem Ról Zespołowych Belbina. Koordynatorzy komunikowali i koordynowali działania w ramach zespołów, Poszukiwacze Źródeł byli silnie zorientowani na nowe możliwości oraz negocjacje i wreszcie Dusze Zespołów zostały lepiej docenione w swoich strukturach.

Wyniki?

Po 6 miesiącach od startu projektu, jedna trzecia ze spółek zależnych wdrożyła metodologię Belbina, badania środowiska pracy i badania jakości usług uległy poprawie. Zanotowano również spadek poziomu utraty klientów. Żaden z tych wyników nie byłby możliwy bez zaangażowania liderów banków, którzy wierzyli w skuteczność i efektywność narzędzia, jakim jest Belbin.

Przykład ten pokazuje, że powodzenie wdrażania zmian opiera się na odpowiednio dobranych i zmotywowanych jednostkach oraz zbalansowanych zespołach.
Metodologia Belbina pozwala na świadome dobranie ludzi do biznesowych celów i zadań, przez co w efekcie powstają naprawdę współpracujące i bardzo efektywne zespoły. Podobne wyniki osiągamy pracując z naszymi klientami w Polsce. Chętnie podzielimy się naszym doświadczeniem. Zapraszamy do kontaktu.

Belbin Role Icons