Wielkość zespołu ma znaczenie

Jednym z fundamentów idei zespołów (który jest w dużej mierze ignorowany przez większość artykułów) jest to, że liczba ma znaczenie. Zespoły powinny być ograniczone pod względem liczebności. Powinny także zawierać wyłącznie osoby, które zostały dobrane tak, aby ich wkład był możliwie jak najpełniejszy w danym czasie. Ponadto, ludzie w zespołach powinni się wymieniać – zespoły powinny być płynne i reagujące na zmiany tak, aby zapewnić maksimum osiągnięć bez względu na to, jaki rodzaj zadania na nich czeka.

Zespołem idealnym dla Mereditha Belbina jest zespół 4-osobowy

Dlaczego cztery? Ponieważ każdy będzie miał wyrównany poziom odpowiedzialności, działań i wkładu w pracę. Nie powinno być żadnych powielonych ról zespołowych (funkcyjnych lub zespołowych). To poprowadzi do skrócenia czasu podejmowania decyzji. Parzysta liczba członków zespołu jest warunkiem osiągnięcia porozumienia w drodze do celu. Nie pojawi się sytuacja w której jedna osoba ma głos rozstrzygający. „Rozmyślania grupowe” też są mniej prawdopodobne. Ludzie są bardziej skłonni do wyzwań a poprzez omawianie problemów otwarcie, szybciej otrzymują rozwiązania.

W skrócie – liczba członków zespołu może zaprowadzić do:

Cztery „Jesteśmy dobrze wyważeni w naszym zespole i sprawnie osiągamy porozumienia. ”
Pięć ” Jeden z nas wydaje się być piątym kołem u wozu. ”
Sześć ” osiągnięcie porozumienia trwa dłużej, ale w końcu do niego dochodzimy. ”
Siedem ” Raczej zbyt wiele przypadkowych pomysłów zaczyna unosić się w przestrzeni”.
Osiem „Ludzie mówią swobodnie, ale nikt nie słucha. ”
Dziewięć ” Mogliśmy coś zrobić jeśli ktoś przejmie kontrolę ”
Dziesięć ” Mamy teraz liderów, ale tylko ich pomysły zaczynają mieć szansę na przyjęcie”

Jednym słowem – Wielkość ma znaczenie!