Przekrój Ról Zespołowych Belbina: Poszukiwacz Źródeł

Przekrój Ról Zespołowych Belbina Poszukiwacz Źródeł
Cel: Zbadanie zasobów zewnętrznych i rozwój kontaktów w imieniu zespołu.
Mocne strony Poszukiwacza Źródeł:

Poszukiwacze Źródeł mają naturalny talent do komunikacji z innymi. Potrafią szybko nawiązywać relację, co pozwala im poszerzyć zakres przydatnych kontaktów i znajomości.

Otwarci i dociekliwi, Poszukiwacze Źródeł mogą być częstymi gośćmi na konferencjach i wystawach, gdzie odkrywają nowe pomysły i możliwości. Są najlepiej przygotowani, aby wyjść na zewnątrz firmy lub zespołu i pozyskać nową wiedzę i techniki, które mogą następnie przekazać swojemu zespołowi. W ten sposób mogą upewnić się, że zespół będzie korzystał z nowych i aktualnych rozwiązań oraz utrzyma przewagę nad konkurencją. Bez nich zespół może popaść w stagnację – stać się zbyt skoncentrowanym na wewnętrznym punkcie widzenia i stracić kontakt z rynkiem.

Ponieważ są zarówno przekonujący jak i uprzejmi, Poszukiwacze źródeł często są silnymi i zdolnymi negocjatorami. Myślą szybko a ich bezgraniczny entuzjazm pozwala na zjednanie ludzi i sprawne przekonanie ich do korzyści płynących z potencjalnego pomysłu lub możliwości.

Potencjalne słabości Poszukiwacza Źródeł:

Poszukiwacze Źródeł czerpią radość z emocji związanych z nowościami i chociaż pozwala im to szybko reagować na aktualne wydarzenia, ich entuzjazm może zniknąć równie szybko, jak się pojawił. Natychmiast przechodzą do „następnej wielkiej rzeczy”, a to może pozostawić innych w zespole z poczuciem pozostawienia samych sobie z rozpoczętą pracą. W skrajnych przypadkach tego typu zachowanie może wzbudzić niechęć zespołu do pracy nad nowymi rozwiązaniami i kompletne ich porzucenie.

Nawet przy najlepszych intencjach ich naturalny optymizm może być nie na miejscu. Poszukiwacze Źródeł koncentrują się na potencjale, a niekoniecznie na szczegółach. Jeśli przedstawione przez nich pomysły nie są dostatecznie sprawdzone przez innych członków zespołu, może to prowadzić do niepotrzebnej pracy przy wdrażaniu takiego niesprawdzonego pomysłu i ostatecznie do straconego czasu.

Poszukiwacze Źródeł cieszą się rozmową, ale może to również negatywnie wpłynąć na zespół. Czasem są zbyt rozmowne, co oznacza, że inni nie mają wystarczająco dużo czasu, by wyrazić swoje poglądy. Mogą też być problemem dla osób, które potrzebują spokojnego środowiska pracy oraz koncentracji na szczegółach.

Nieakceptowalne słabości:

Chociaż Poszukiwacze Źródeł prawdopodobnie będą chcieli przejść do kolejnego ekscytującego projektu, nie powinno to odbywać się kosztem klienta. Niedopuszczalne jest, aby zaniedbywać klienta, nie podejmując dalszych działań lub dokonując ustaleń w imieniu innych członków zespołu.

Kompatybilność z innymi Rolami Zespołowymi

Poszukiwacze Źródeł prawdopodobnie dogadują się z większością współpracowników, ale mogą dobrze pracować dla menedżera, który jest Lokomotywą. Ten doceni ich zdolność szybkiego i sprawnego myślenia. Jako menadżerowie, Poszukiwacze Źródeł często potrzebują Perfekcjonistów, aby śledzić i nie gubić szczegółów swoich projektów.

Jak radzić sobie z Poszukiwaczem Źródeł?

Tak…
Pozwól im dyskutować z innymi i przejawiać swój entuzjazm. Często może to poskutkować odkryciem nowych możliwości.

Nie…
Nie pytaj o zbyt wiele szczegółów na temat nowego przedsięwzięcia lub nie oczekuj, że przeprowadzą dogłębną analizę czy badania.

Optymalne środowisko pracy Poszukiwacza Źródeł

Poszukiwacze Źródeł muszą współpracować z innymi — rozwijają się w szumie informacyjnym i prawdopodobnie nudzą się podczas samotnej pracy. Często są biegli w pracy w szybkim środowisku, gdzie mogą działać w momencie pojawiających się okazji.

Angielski termin dla roli Poszukiwacza Źródeł to Resource Investigator.

Zrób test i sprawdź jaka jest Twoja rola

Dzięki testowi Belbina poznasz swoje mocne strony i akceptowalne słabości oraz dowiesz się w jakich rolach odnajdziesz się najlepiej. Zaufaj wiedzy budowanej od ponad 30 lat i świadomie pokieruj swoją karierą!

Chcesz dowiedzieć się więcej przed zakupem testu Belbina?

6 Raportów Belbin®

Sprawdź jak wyglądają przykładowe raporty Belbina.

Role Zespołowe Belbina

Poznaj Role Zespołowe i ich cechy.

Belbin Role Icons