Moje Role Belbina?

Role Zespołowe Belbina to nie tylko mierzenie zachowania ludzi w ich środowisku pracy. To przede wszystkim definicja tego, jakie typy zachowań są niezbędne, aby osiągnąć sukces w pracy.

Role Zespołowe definiuje się w kategoriach tego, co jest potrzebne, a nie tego, co ludzie chcą. Kiedy opisujemy zachowanie danej Roli Zespołowej, jest ono w najczystszej postaci, nieskażone przez inne wpływy. Jeśli chodzi o nas wszystkich, nasze Role współdziałają ze sobą nawzajem, dzięki czemu większość badanych przejawia w swoich Raportach Indywidualnych kombinację preferowanych, akceptowalnych i niezalecanych Ról Zespołowych.

Innymi słowy, gdy usłyszysz komentarz: „Adam jest Lokomotywą”, oznacza to, że Adam ma tendencje Lokomotywy: jego zachowanie w pracy przypomina definicję roli Lokomotywy Belbina. Możemy wywnioskować, że jest bezpośredni, szczery, lubi rzucać wyzwania ludziom i sprawić, by zespół parł z pracą do przodu. Oczywiście zakładamy, że Adam nie jest definiowany jako Lokomotywa wyłącznie z powodu bycia niegrzecznym i wyzywającym (a więc opisując go na podstawie akceptowalnych słabości). Te negatywne cechy, na szczęście przeważnie niezbyt częste, i można je znaleźć u osób z dowolnymi kombinacjami Ról Zespołowych.

Co więcej, stwierdzenie „Adam jest Lokomotywą” może być dużym uproszczeniem, nawet jeśli Adam ma większość cech, które składają się na rolę Lokomotywy. Jeśli Adam jest wszechstronny i świadomy swoich priorytetów, to może prezentować te cechy, ponieważ zdaje sobie sprawę z tego, że włąśnie one pozwolą mu osiągnąć sukces na obecnym stanowisku pracy. W takim przypadku, jeśli Adam zmienia pracę lub zadania, może zacząć być widziany w innym świetle. Zacznie przejawiać inne role ze swojego „tygla Ról Zespołowych”. Z drugiej strony, jeśli Adam jest osobą, która ma trudności z przejawianiem różnych Ról Zespołowych, prawdopodobnie zagra rolę Lokomotywy bez względu na to, czego wymaga sytuacja.

W tym miejscu musimy bardziej szczegółowo przeanalizować wkład Roli Zespołowej Adam. Czy przejawia dodatkowe role? Czy ma wszystkie cechy wymagane do skutecznego odgrywania roli Lokomotywy? A kiedy podejmuje nową pracę, czy przybiera dokładnie te same postawy, czy dostosowuje się do sytuacji i potrafi dobrze przejawiać inne role?

Jedno jest pewne: jeśli ktoś jest świadomy zachowań, które są potrzebne w określonym czasie i miejscu, może spróbować właśnie tymi zachowaniami pracować. Sukces będzie zależał od wielu rzeczy – od osobowości, wartości i ograniczeń na stanowisku pracy. W przypadku niektórych Ról Zespołowych inteligencja i umiejętności interpersonalne będą miały istotny wpływ na to, jak wysoko ocenia się zachowanie danej Roli Zespołu. Wreszcie, uczenie się i świadome wykorzystywanie swoich Ról Zespołowych jest prawdopodobnie najważniejszym składnikiem.

Znajomość języka Ról Zespołowych Belbina może pomóc ludziom zachowywać się w sposób, który jest zarówno potrzebny, jak i konstruktywny. Zaproś swój zespół do badania Belbina. Otrzymaj raporty oparte na Samoocenie i 8 obserwacjach i zacznij używać języka Ról Zespołowych już dziś, aby osiągnąć sukces. Zapraszamy do kontaktu.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

6 Raportów Belbin®
Poznaj Raporty Belbina

Sprawdź jak wyglądają przykładowe raporty Belbina.

Role Zespołowe Belbina
Poznaj Role Zespołowe

Poznaj Role Zespołowe i ich cechy.

Belbin Role Icons