Style komunikacji Ról Zespołowych Belbina

Style komunikacji Ról Zespołowych Belbina

W jaki sposób Role Zespołowe Belbina wpływają na to, jak komunikujemy się z innymi?

Kiedy pytamy, czego zespoły potrzebują najbardziej, by osiągnąć sukces, jedna z najczęstszych odpowiedzi, jakie słyszymy to „umiejętności komunikacyjnych”. Wszyscy wiemy, że dzięki efektywnej komunikacji zespoły nie tylko osiągają zaangażowanie i wydajność, ale również unikają stresu i konfliktów. Mimo to 69% menedżerów twierdzi, że mają trudności z komunikowaniem się z pracownikami. Możemy założyć, że pracownicy mają takie same problemy w stosunku do managerów.

Co więcej, nawet 80% naszego czasu pracy poświęcamy na komunikowanie się – na spotkaniach, podczas rozmów telefonicznych lub pisania maili. Podczas gdy kolaboracja staje się coraz częstsza, nawigowanie w gąszczu relacji pozostaje trudnym wyzwaniem, pełnym nieporozumień, takich jak odbieranie czyichś uwag bez kontekstu lub błędnie postrzeganie czyjegoś tonu głosu bądź mowy ciała.

Skoro więc wiemy, że komunikacja jest ważna, co możemy zrobić, by lepiej analizować, diagnozować i współdziałać z innymi? W jaki sposób możemy upewnić się, że członkowie zespołu podzielą się tą wiedzą i zaczną jej używać, by uzyskać jak najlepsze wyniki?

OD CZEGO ZACZĄĆ?

Pierwszym krokiem do bardziej efektywnej komunikacji jest zrozumienie różnych stylów komunikacji stosowanych w miejscu pracy. Istnieje wiele pomysłów i metod, które możemy wykorzystać do analizy komunikacji – wszelkiego rodzaju schematy kolorów i akronimy oparte na technikach i typach osobowości.

ALE JAK PRZEJŚĆ OD TEORII DO PRAKTYKI? GDZIE ZNAJDZIEMY ODPOWIEDŹ NA TO PYTANIE?

W latach 70. dr Meredith Belbin i jego zespół badawczy spędzili dekadę na badaniu ludzi wchodzących w interakcje w symulowanej grze zespołowej i wykorzystali metodę zwaną „Analizą Balesa” do uschematyzowania i zarejestrowania co 30 sekund interakcji zachodzących podczas ćwiczenia. Rezultat można było określić mianem „big data” (zanim jeszcze to określenie stało się znane). Badanie ujawniło dziewięć grup zachowań (lub „Ról Zespołowych”), które skutecznie wspomagały zespół w osiąganiu postępów. Każda Rola Zespołowa ma swoją własną charakterystykę – zestaw mocnych i słabych stron, które napędzają (choć czasem utrudniają) komunikację.

W zrównoważonych zespołach, gdzie reprezentowane są różne Role Zespołowe, zespół skorzysta na różnorodności poznawczej, czyli różnicach w podejściu prezentowanych przez członków. Jednakże, choć zwykle jest to źródło siły, w przypadku zaburzeń komunikacji różnorodność ta może działać na niekorzyść zespołu.

ZROZUMIEĆ „DLACZEGO”

Warto zrozumieć, jaki jest podstawowy cel komunikacji. Czy inne osoby próbują wyrazić siebie lub swoje pomysły? Czy próbują ustalić priorytety, nakreślić alternatywy lub coś wyjaśnić?
Na przykład:

  • Ci, którzy mają skłonności do pełnienia roli Kreatora, wpadają na nowe pomysły, aby rozwiązać trudne problemy.
  • Perfekcjoniści chce zajmować się szczegółami, aby mieć pewność, że wszystko jest dopięte na ostatni guzik.
  • Koordynatorzy są dobrzy w zwracaniu uwagi na wkład innych, w celu promowania konsensusu i dążenia zespołu do osiągnięcia celów.
PRZY TAK RÓŻNYCH PRIORYTETACH, KAŻDY CZŁONEK ZESPOŁU MOŻE PODCHODZIĆ DO TEGO SAMEGO PROBLEMU Z INNEJ PERSPEKTYWY

Role Zespołowe mogą wpływać nie tylko na to, co ludzie mówią, ale także na to, jak to mówią i jak odbierają reakcję na swoje słowa. Jeśli dwie osoby mają bardzo różne Role Zespołowe i niewiele wspólnych mocnych stron, mogą doprowadzić do porażki, nawet jeśli zespół jest o krok od sukcesu, przedstawiając tę samą sprawę z dwóch różnych perspektyw i doszukując się konfliktu.

Zrozumienie, co napędza komunikację – i że jest to coś odmiennego dla różnych ludzi – jest kluczem do bardziej efektywnej komunikacji. Krótko mówiąc, daje nam to wgląd w czyjeś „dlaczego”.

STYLE KOMUNIKACJI RÓL ZESPOŁOWYCH

Nasze preferencje dotyczące Ról Zespołowych Belbina mogą wpływać na to, jak komunikujemy się z innymi. Dziewięć Ról Zespołowych Belbina można podzielić na trzy grupy: Role Zadaniowe, Role Intelektualne i Role Socjalne. Dzięki temu łatwiej jest nam stworzyć schemat stylów komunikacji.

Test Belbina. Koło Ról Zespołowych Belbin Polska.
Role zadaniowe

Lokomotywa, Implementer i Perfekcjonista koncentrują się na zadaniu i wynikach. W związku z tym, ich komunikacja prawdopodobnie będzie dotyczyła załatwiania spraw, poprzez skupienie się na tym co i kiedy musi być zrealizowane.

Role intelektualne

Ewaluator, Kreator i Specjalista to role intelektualne. Chociaż każda z nich podchodzi do rozwiązywania problemów w inny sposób, mają wspólne wyzwania związane z komunikowaniem myśli i pomysłów z kolegami.

Role socjalne

Poszukiwacz Źródeł, Koordynator i Dusza Zespołu to role społeczne. Spośród trzech grup Ról Zespołowych, osoby z tej grupy mają tendencję do najbardziej naturalnej komunikacji, ale nie oznacza to, że nie napotykają trudności. W przypadku tej grupy subtelności będą prawdopodobnie dotyczyły tego, kiedy należy mówić, a kiedy pozwolić innym wnieść swój wkład.

Oprócz charakterystyki danej Roli Zespołowej (lub grupy Ról), istnieje również kwestia kontekstu. Na przykład, osoby pracujące w zespole mogą być dobre w nieformalnej komunikacji jeden na jeden, ale mogą mieć trudności z wypowiadaniem się na spotkaniach, szczególnie gdy napięcie jest wysokie. Kreatorzy są najprawdopodobniej słabymi komunikatorami, kiedy mówią o nowych pomysłach, a Specjaliści, kiedy przedstawiają swoją dziedzinę wiedzy.

OD INTUICJI DO DOWODÓW

Wgląd we własny styl komunikacji (oraz styl komunikacji współpracowników) może pomóc w poprawieniu codziennych interakcji. Być może masz już pewne wyobrażenia na temat sposobu, w jaki Ty i Twoi współpracownicy macie tendencję do komunikowania się – gdzie działa to dobrze, a gdzie może powodować problemy, oraz jak to pasuje do Ról Zespołowych Belbina.

Są jednak pewne złożoności. Ważne jest, aby pamiętać, że nikt nie ma tylko jednej Roli Zespołowej. Każdy z nas ma kilka preferowanych, możliwych do opanowania i najmniej preferowanych Ról Zespołowych, które charakteryzują sposób, w jaki wolimy pracować, a ich unikalna kombinacja kształtuje sposób, w jaki wchodzimy w interakcje z innymi. Lokomotywa-Dusza Zespołu może być w stanie osiągnąć równowagę między byciem szczerym i dyplomatycznym, podczas gdy Lokomotywa-Poszukiwacz źródeł jest bardziej skłonny do mówienia oględnie. Warto rozważyć:

  • Jak Twoja kombinacja stylów współgra ze stylami Twoich współpracowników?
  • Kto najłatwiej poradzi sobie z delikatnymi kwestiami lub zdenerwowanymi klientami?
  • Kto najlepiej nadaje się do negocjacji?
  • Kto powinien być zaangażowany w szeroko zakrojone dyskusje na temat strategii, a kogo powinieneś wysłać, aby przeanalizował drobny druk?
  • Jak zapobiec temu, aby skupiona na terminie Lokomotywa nie poganiała Ewaluatora, który potrzebuje czasu na zastanowienie się i wyjaśnienie swojego toku myślenia?

Czasami wydaje nam się, że potrafimy od razu zidentyfikować Role Zespołowe kolegów i klientów. W innych przypadkach jest to bardziej skomplikowane, a w grę wchodzą również dążenia osób z naszego otoczenia do odgrywania innych Ról, niż te które są dla nich naturalne. Ponadto, samo zidentyfikowanie Roli niekoniecznie kieruje nas na drogę prowadzącą do poprawy relacji w pracy.

W tym miejscu z pomocą przychodzą Raporty Belbina. Indywidualny Raport Belbina analizuje kombinację Ról i udziela dogłębnych wskazówek i porad, jak wyartykułować swoje mocne strony i jak je najlepiej wykorzystać oraz radzić jak sobie z typowymi trudnościami, które wynikają z Twojego stylu. Informacje te pochodzą z odpowiedzi udzielonych przez Ciebie w kwestionariuszu oraz informacji zwrotnych od obserwatorów, co daje Ci pełny obraz tego, jak wypadasz w oczach innych.

Strona „Sugerowane style pracy” w szczególności analizuje kombinacje Twoich głównych Ról Zespołowych i opisujące sposób, w jaki zgodnie z naturalnymi skłonnościami osiągniesz najbardziej efektywną pracę.

Test Belbina. Raport Belbina - Sugerowane Style Pracy.

Raport Zespołowy Belbina następnie agreguje Twoje dane z danymi Twojego zespołu, dzięki czemu możesz zacząć budować obraz tego, jak zespół się komunikuje oraz jak rozwiązywać konflikty i nieporozumienia, które wynikają z różnych priorytetów.

Raport Zespołowy Belbina - Koło Ról Zespołowych
Raport Zespołowy Belbina - Wkład do Zespołu
JAK MOŻEMY CI POMÓC?

Czy jesteś podekscytowany wizją odkrycia własnych stylów komunikacji? Czy chcesz, aby Twój zespół komunikował się bardziej efektywnie? Od Raportów Belbina dzieli Cię tylko kilka kliknięć. Jeśli potrzebujesz więcej informacji, chętnie odpowiemy na wszelkie pytania.

Poznaj test Belbina

Dzięki testowi Belbina poznasz swoje mocne strony i akceptowalne słabości oraz dowiesz się w jakich rolach odnajdziesz się najlepiej. Zaufaj wiedzy budowanej od ponad 30 lat i świadomie pokieruj swoją karierą!

Chcesz dowiedzieć się więcej?

6 Raportów Belbin®

Sprawdź jak wyglądają przykładowe raporty Belbina.

Role Zespołowe Belbina

Poznaj Role Zespołowe i ich cechy.

Newsletter Belbina:

Dzięki newsletterowi Belbina poznasz aktualności, dowiesz się jak wspierać zespoły oraz uzyskasz dostęp do ekskluzywnych treści, takich jak raport Praca zdalna a Role Zespołowe. Analiza.

Wiadomość z linkiem do pobrania raportu otrzymasz w ciągu godziny po potwierdzeniu zapisu.

Belbin Role Icons